Love phrases in different languages: Filipino

Filipino lessons
 • "Will you marry me? "
 • : Papayag ka bang maging kabiyak ko?
 • "I can’t live without you"
 • : Hindi ko kayang mabuhay kung wala ka.
 • "My heart is yours"
 • : Ang puso ko’y iyo
 • "You look sexy"
 • : Nakakabighani ka
 • "I’ll always be by your side "
 • : Palaging ako nasa piling mo
 • "I miss you"
 • : Hinahanap hanap kita
 • "I love you "
 • : Mahal kita or Iniibig kita
 • "Together forever and ever"
 • : Ngayon at mapagkailanman
The Knot Wedding ShopCandyWarehouse.com Candy Store!Wedding websites from eWedding.comShop Wedding Accessories at American Bridal

Shop By Categories